Bestyrelsesportal-BetterBoard

Bestyrelsesportal
– til fortrolige og sensitive bestyrelsesdokumenter

Bestyrelsesportalen er et værktøj, der er designet til at digitalisere og effektivisere bestyrelsesarbejdet. Det er en sikker platform, der tillader bestyrelsesmedlemmerne at samarbejde, dele information og træffe beslutninger på en mere effektiv måde. En bestyrelsesportal skaber rammerne for et professionelt og struktureret workflow for bestyrelsen, advisoryboard etc. Rollebaseret adgangsniveau giver samtidig mulighed for, at fx revisor og sekretær kan distribuere og arkivere fortrolige dokumenter for bestyrelsen.

En af de største fordele ved at bruge en bestyrelsesportal er, at den sikrer en høj grad af sikkerhed for de sensitive oplysninger, der typisk udveksles før, under og efter bestyrelsesmøderne. BetterBoard Bestyrelsesportalen bruger avancerede sikkerhedsprotokoller, herunder kryptering og adgangskontrol, for at beskytte dataene mod uautoriseret adgang og misbrug.

BetterBoard Bestyrelsesportalen tilbyder:

 • En samlet oversigt over bestyrelsens arbejde
 • Krypteret dataopbevaring og distribution af fortrolige og sensitive oplysninger
 • Sikker kommunikation i bestyrelsen
 • Høj sikkerhed med bla. 2-faktor log-in
 • Rollebaseret adgang til fx sekretær og revisor
 • Smart dokumentfremviser med annoterings og kommentar muligheder direkte på dokumenterne
 • E-signatur*
 • Intelligent mødearkiv
 • Avanceret søgefunktion
 • Interaktivt årshjul
 • Oprettelse af arbejdsrum for dele af bestyrelsen og/eller eksterne personer
 • Hurtigt historisk indblik for nye bestyrelsesmedlemmer
 • Opret møde med smart agendafunktion
 • Mødebogs-funktionen samler automatisk alt mødematerialet i én PDF-fil
 • Opgavefunktion, tildel opgaver til bestyrelsens medlemmer evt. med en deadline
 • Nem opsætning af hybridmøder
 • Afstemningsfunktion
 • … og meget mere
BetterBoard prispakker baggrund

Kan du genkende at..

 • fortrolige og sensitive bestyrelsesdokumenter distribueres via mail
 • der modtages bestyrelsesdokumenter fx fra revisor og sekretær, som ikke er medlem af bestyrelsen
 • bestyrelsesdokumenter arkiveres lokalt hos det enkelte bestyrelsesmedlem – ofte i mailprogrammet
 • bestyrelsens historiske dokumenter og referater ikke er samlet ét sted og dermed ikke tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer
 • bestyrelsen ikke har taget stilling til IT-sikkerheden for korrekt håndtering af dokumenter

Fælles struktur med bestyrelsesportalen

Bestyrelsesportalen giver en fælles platform til at strukturerer, gemme og organisere bestyrelsens dokumenter, beslutninger og kommunikation. Dette gør det nemmere for bestyrelsesmedlemmerne, at finde og referere til relevant information, når de har brug for det.

Alt i alt er bestyrelsesportalen et nødvendigt bestyrelsesværktøj, for bestyrelser der ønsker at digitalisere deres arbejde og opnå en højere grad af sikkerhed og effektivitet. Det giver bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at samarbejde og træffe beslutninger på en mere effektiv måde, mens de samtidig beskytter deres data mod uautoriseret adgang og misbrug.

Se bestyrelsesportalen på 30 min

Vi sidder klar til at give dig en online demo af vores bestyrelsesportal. Det er ganske uforpligtende, men her vil du blive navigeret rundt i portalen og få en god indsigt i bestyrelsesportalens mange funktioner. Vi tager udgangspunkt i en fiktiv bestyrelse og det kræver ingen forberedelse fra din side.

Image module