Image module
0

Forberedelsesscore til måling af bestyrelsens mødeforberedelse

En af grundværdierne som en bestyrelsesportal skal bidrage med, er effektivisering af bestyrelsens arbejde, hvilket er et af flere elementer, der giver en mere værdiskabende bestyrelse.

Med BetterBoards bestyrelsessoftware er det under det enkelte møde muligt at se bestyrelsens mødeforberedelse i form af en score. Denne score giver en visuel indikation af, hvor forberedte bestyrelsesmedlemmerne er til det valgte bestyrelsesmøde.

Til bestyrelsesmøder er det vigtigt med en god mødeforberedelse, hvor alle er klar og velinformeret til møderne. Forberedelsesscoren viser ikke noget om det enkelte bestyrelsesmedlem, men er derimod en samlet score for, hvor forberedt hele bestyrelsen er. Funktionen er nemlig ikke tiltænkt at monitorere enkeltstående medlemmer, men i stedet tænkt som et værktøj til at italesætte, hvis forberedelsen til møderne ikke vurderes høj nok af fx bestyrelsesformanden. Det kan dermed være et incitament til at snakke om på møderne, i forhold til hvordan dette kan ændres eller forbedres.

Det er i fælles interesse for bestyrelsen, at alle er bedst muligt forberedt til møderne, og det pågældende værktøj kan være en hjælp til at gribe fat i eventuelle problemstillinger.

En hjælpende hånd til mødeforberedelsen

Bestyrelsesportalen skaber de perfekte rammer for en god og effektiv mødeforberedelse for alle medlemmer. Når den digitale agenda publiceres af administratoren, giver portalen samtidig også mulighed for at sende en notifikationsmail ud til medlemmerne om, at agendaen ligger klar på portalen.

Notifikationsmailen vil blandt andet indeholde tidspunkt og lokation for mødet samt den totale anslåede læsetid for mødet. Med denne information bliver medlemmerne gjort opmærksomme på, hvor lang tid det vil tage dem at læse mødematerialet. Hertil skal der tilskrives yderligere tid til notatskrivning, kommentarer, research mm., som varierer fra medlem til medlem.

Mødeforberedelse vises via en

I takt med at mødematerialet læses af bestyrelsens medlemmer, vil forberedelsesscoren automatisk blive opdateret. På denne måde er bestyrelsen altid opdateret på, hvor forberedte den samlede bestyrelse er til mødet.

Et værdiskabende værktøj til bestyrelsen

Prøv portalen gratis
Book online demo
Få mere information