Image module

Få en bestyrelsesevaluering med en
Premium bestyrelsesportal

Du har en unik mulighed for at få en GRATIS professionel bestyrelsesevaluering fra Boardmeter til en værdi mellem kr. 22.250 og 35.250  ekskl. moms., når du køber en Premium bestyrelsesportal.

For at sikre, at bestyrelsen er effektiv, er det vigtigt at have de rette værktøjer på plads. Derfor har BetterBoard et samarbejde med BoardMeter, hvor man i bestyrelsesportalen har adgang til en professionel bestyrelsesevaluering for at skabe de bedste forudsætninger for det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Hvad er en bestyrelsesevaluering?

En bestyrelsesevaluering er en systematisk proces, hvor bestyrelsens præstationer, dynamik og effektivitet gennemgås og vurderes. Formålet med en bestyrelsesevaluering er at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler i bestyrelsens arbejde samt at give anbefalinger til forbedringer.

Hvad indeholder bestyrelsesevalueringen?

Med adgang til bestyrelsesevaluering fra Boardmeter BetterBoard Premium plan får din bestyrelse en professionel bestyrelsesevaluering med nedenstående temaer:

 • Finansielle forhold og risikostyring
 • Strategi
 • Organisatoriske forhold
 • Direktionens performance og samarbejdet med bestyrelsen
 • De enkelte medlemmers bidrag til bestyrelsesarbejdet
 • Bestyrelsens roller og ansvar
 • Information til bestyrelsen og bestyrelsesmøderne
 • Samarbejdet i bestyrelsen
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Bestyrelsens vigtigste fokusområder
 • Bestyrelsens kompetencer
 • Bestyrelsens samlede værdiskabelse og forbedringspotentiale

Evalueringen faciliteres af Boardmeter, som også præsenterer og gennemgår rapporten for formanden og eller bestyrelsen.

Hvem er Boardmeter?

Boardmeter har specialiseret sig i generelle og sektorspecifikke evalueringer af bestyrelser i danske virksomheder, baseret på “Best Practice Corporate Governance.” Boardmeter tilbyder et simpelt og effektivt værktøj til bestyrelsesevaluering, som er udviklet af landets førende eksperter og erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Image module

Mads Ravn, Partner hos Boardmeter: ”Vi ser en tydelig tendens til en mere og mere professionel tilgang i de danske bestyrelser, hvor fokus ikke kun er på de personlige kompetencer, men også på at skabe  

professionelle og effektive arbejdsprocesser samt den løbende evaluering. Dette samarbejde har netop fokus på at give bestyrelserne let adgang til både effektive arbejdsprocesser og bestyrelsesevaluering, som alle professionelle bestyrelser med fordel bør anvende.”

Udfyld formularen hvis du vil vide mere om de mange fordele ved en Premium bestyrelsesportal inkl. bestyrelsesevaluering

BetterBoard ApS registrerer og behandler mine persondata, som jeg har angivet i denne formular.
Læs mere om BetterBoard’s betingelser.