Image module

Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

- i samarbejde med AROS BOARD

Vi er utrolig glade for vores samarbejde med Karina Boldsen og AROS BOARD – det er blevet til en serie af 8 videoer om “Det værdiskabende bestyrelsesarbejde”.
Tak til Karina Boldsen for at bidrage med viden og erfaringer som professionel bestyrelsesmedlem igennem mange år.

Episode 1- Det rigtige hold

Med overskrifterne:

 • Kompetencer
 • Kemi
 • Mindset
 • Ejerledere
 • Hovedaktionærer

Episode 2 – Arbejdsskabeloner

Med overskrifterne:

 • Strategihus
 • Årshjul
 • Bestyrelsesevaluering
 • Dagsorden
 • Referater

Episode 3 – Forventningsafstemning

Med overskrifterne:

 • Roller
 • Kompetencer
 • Forretningsorden
 • Direktioninstruks contra direktørkontrakt
 • Spilleregler i bestyrelsen
 • Arbejdet mellem møderne

Episode 4 – Dokumenthåndtering

Med overskrifterne:

 • Orden i penalhuset
 • Bestyrelsesportal
 • Standard skabeloner
 • Underskrivning af referater
 • Kontrolpakken
 • Paragraf 112

Episode 5 – Økonomirapportering

Med overskrifterne:

 • Månedlig rapportering
 • Paragraf 115 – Selskabsloven
 • Kapitalapparat
 • Pipeline

Episode 6 – Bestyrelsesevaluering

Med overskrifterne:

 • Sæt rammerne
 • De rette kompetencer
 • Samarbejde
 • Forretningsmæssige mål
 • 10 spørgsmål
 • Hent gratis skema

Episode 7 – Purpose

Med overskrifterne:

 • Anbefalinger for god selskabsledelse
 • Strategihuset
 • Højere formål / Why
 • Generation “Next”
 • Fremtidens arbejdskraft

Episode 8 – Din rolle i bestyrelsen

Med overskrifterne:

 • “Why”
 • Brugen af netværk
 • Bestyrelses CV
 • Kernekompetencer
 • Strategisk niveau
 • Selskabsloven §115
 • Indtrædelse i bestyrelsen
 • .. samt hvornår tidspunktet er rigtigt i forhold til udtrædelse af bestyrelsen