Bestyrelsesportal

Frigør tid til værdiskabende bestyrelsesarbejde - nemt og sikkert!

Book online demo
Prøv portalen gratis
Mere information

Høj Datasikkerhed

Bestyrelsens fortrolige og sensitive dokumenter er sikret på ekstremt højt niveau med bestyrelsesportalen.

100 % Cloudbaseret

Bestyrelsesportalen kræver ingen integration eller installation. Du kan logge direkte på uanset hvor du er og på den enhed du ønsker at arbejde fra.

Enkelt og intuitivt

Bestyrelsesportalen er designet med fokus på brugervenligheden. Enkelt og intuitivt at benytte for alle medlemmer i bestyrelsen og tilhørende udvalg.

Hvorfor benytte en bestyrelsesportal?

For at effektivisere bestyrelsesarbejdet før, under og efter bestyrelsesmøderne og samtidig overholde gældende lovgivning omkring IT-sikkerhed og GDPR.

En bestyrelsesportal er et bestyrelsesværktøj, specifikt designet med henblik på at opnå mere struktur og en mere sikker måde at dele og behandle fortrolige dokumenter og information på. Portalen optimerer bestyrelsesarbejdet, blandt andet ved at frigøre tid for bestyrelsen til det værdiskabende bestyrelsesarbejde, som dermed skaber merværdi for virksomheden/organisationen.

Bestyrelsesportalen optimerer bestyrelsesmedlemmernes processer omkring samarbejde og beslutninger, som bl.a. øger overblikket i bestyrelsens arbejde. Adgang til en bestyrelsesportal kan tildeles både interne og eksterne interessenter. Adgangene defineres og styres ved hjælp af forskellige adgangsniveauer, som er tilpasset brugerens rolle i den respektive bestyrelse. Ønskes yderligere diskretion kan man med en professionel bestyrelsesportal oprette fortrolige arbejdsrum, hvor man fx kan håndtere særligt personfølsomme sager eller andre emner, som kræver afgrænset adgang.

En god bestyrelsesplatform er brugervenlig og giver nem adgang til information, møder, referater, vedtægter, budgetter etc. for alle bestyrelsesmedlemmer, uanset hvor de befinder sig, og uanset hvilken enhed de arbejder fra.

Bestyrelsesportalen er den ideelle løsning for virksomheder, der søger en sikker og effektiv platform til deres  bestyrelsesarbejde. Gennem hele processen – fra planlægning og koordinering inden møderne, til gennemførelse og referatskrivning samt opfølgning efter møderne med referat til digital underskrift – er bestyrelsesportalen det rigtige valg til det professionelle bestyrelsesarbejde.

Oplev værdien af en bestyrelsesportal

Image module

Oplev værdien ved at benytte
BetterBoards bestyrelsesportal

Kan du genkende at…

  • Fortrolige og sensitive bestyrelsesdokumenter distribueres via mail.
  • Der modtages bestyrelsesdokumenter f.eks. fra revisor, sekretær mv. som ikke er medlem af bestyrelsen.
  • Bestyrelsesdokumenter arkiveres lokalt hos det enkelte bestyrelsesmedlem – ofte i mailprogrammet.
  • Bestyrelsen ikke har taget stilling til IT-sikkerheden for korrekt håndtering af bestyrelsesdokumenter.
  • Du skal samle dokumenter fra flere mails og egne arkiv systemer før hvert bestyrelsesmøde.
  • Bestyrelsens historiske dokumenter og referater ikke er samlet ét sted og dermed ikke tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesportalen indeholder bl.a.:

Hybridmøde
Gør bestyrelsesmøderne endnu mere effektive, og giv bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at deltage enten fysisk eller virtuelt via hybridmøde funktionen.
E-signatur
Optimer dokumenthåndteringen og gør aftaleprocesserne mere strømlinede med e-signatur løsningen. Underskriv med MitID, BankID, SMS kode etc.
Interaktivt årshjul
Gør årsplanlægningen mere engagerende og overskuelig med det interaktive årshjul.
Image module
Image module
Afstemningsmodul
Gør beslutningstagningen mere strømlinet og effektiv med afstemningsmodulet. Foretag afstemninger på tværs af møder og dokumenter eller dan jeres egne afstemninger.
Referatfunktion
Skriv referatet direkte til mødet og send det evt. til godkendelse hos formanden inden det sendes til elektronisk underskrift hos bestyrelsens medlemmer.
Automatisk PDF-generering
Dokumenter der uploades til bestyrelsesportalen vil automatisk danne en PDF udgave af den uploadede fil uagtet hvilken filtype der er uploaded.
Download mødebog
Gør mødematerialet lettilgængeligt for alle bestyrelsens medlemmer.
Arbejdsrum for udvalgte medlemmer
Skab et digitalt rum, hvor alle teammedlemmer kan dele ressourcer, diskutere ideer og arbejde sammen.
2 faktor login (2FA)
Styrk sikkerheden og beskyt følsomme data med 2 Faktor Login. Giv brugerne en ekstra beskyttelseslag ved login, så kun autoriserede personer får adgang.
Image module

Hvad siger kunderne om vores bestyrelsesportal?