Bestyrelsesrapporten 2024

Bestyrelsesrapport

Bestyrelsesrapporten 2024

BoardPartner har lanceret deres femte bestyrelsesrapport, hvor BetterBoard er stolt medsponsor sammen med Dansk Industri. Det betyder meget for os at kunne bidrage til udgivelsen af Bestyrelsesrapporten 2024. BoardPartner siden 2017 formål at øge transparensen og viden om bestyrelsesarbejdet i danske virksomheder.

Rapporten bygger på omfattende data, herunder 1.354 bestyrelsesposter, hvoraf 425 blev rapporteret af bestyrelsesformænd og 586 af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesrapporten 2024 er opdelt i ni sektioner og i det medfølgende executive summary bygger rapporten videre på den metodik, der blev introduceret i Bestyrelsesrapporten 2020. Den fokuserer på demografiske forhold, arbejdsmodus, værdiskabelse og honorar. Interessant nok viser rapporten for tredje gang en markant forskel mellem bestyrelsens egen opfattelse og ejerledernes/CEO’s opfattelse af værdiskabelsen.

Rapporten identificerer også nogle afgørende parametre, herunder anvendelse af årshjul, bestyrelsesportal, strategimøder og risikostyring, som påvirker opfattelsen af værdiskabelse.

Vi håber, at Bestyrelsesrapporten 2024 vil være en værdifuld kilde til inspiration for ledelsen og bestyrelsesmedlemmerne, idet den fremhæver de positive resultater, der kan opnås gennem et forbedret bestyrelsesarbejde.

Download rapporten her