Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersoegelse

Tilfredsundersøgelse 2023

BetterBoard er dansk udviklet, og vi lægger stor vægt på, ikke blot, at tilbyde en sikker softwareløsning, men også at skabe et yderst brugervenligt værktøj til bestyrelsesarbejdet, som alle kan benytte, uanset deres IT-erfaring.

Forståelse af BetterBoards brugere

Med BetterBoard’s vision om at levere den bedste bestyrelsesportal og dermed oplevelse for bestyrelser og deres måde at arbejde på, kræver det forståelse af, hvordan den benyttes og hvad brugerens oplevelse er. Derfor har vi udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse til vores brugere og med næste 350 respondenter, har vi et godt indblik, i hvordan den bliver brugt og hvilke ønsker der er.

Tilfredsundersøgelsen er én af vores måder at komme tættere på vores brugere, som uden tvivl er BetterBoards vigtigste aktiv, for den fremtidige udvikling af portalen.

Image module
Image module
Image module

Bestyrelsesportalen, designet til bestyrelsesarbejde

BetterBoard Bestyrelsesportalen er skabt med det formål at lette bestyrelsesarbejdet, optimere processer og forbedre samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmer og direktionen. Bestyrelsesportalen er et værdifuldt værktøj, til at håndtere og administrere dokumenter, og beslutninger for alt bestyrelsens arbejde, både før og efter møderne og ikke mindst til selve mødeafholdesen.

Kun ved at være tæt på vores kunder, kan vi sikre en kontinuerlig udvikling af portalen, som matcher de ønsker og behov vores brugere har. Det kalder vi brugerbaseret udvikling.

Image module
Image module
Image module

Brugerbaseret udvikling

I vores bestræbelse på at tilbyde den bedste bestyrelsesportal og brugeroplevelse, håndterer vi alt feedback fra BetterBoards brugere, i en struktureret form. Strukturen gør det let at håndtere og vurdere alt feedback i vores udviklingsafdeling. Vi udvikler bestyrelsesportalen kontinuerligt, ved både at optimere eksisterende og udvikle nye funktioner. Én af de primære inspirationskilder til denne optimering og udvikling, kommer som nævnt fra brugernes feedback med ønsker og idéer.

Hver kommentar, hver idé og hver udfordring, som brugerne deler med os, er i sidste ende med til at forme portalens udvikling.