Ny partnerskabsaftale med Boardmeter

BetterBoard-Boardmeter

Ny partnerskabsaftale med Boardmeter

- sætter endnu mere fokus på det professionelle bestyrelsesarbejde.

Det strategiske samarbejde mellem BetterBoard og Boardmeter skal være med til at skabe fordele for de af BetterBoards kunder, der bruger BetterBoard Premium bestyrelsesportalen. Dette samarbejde har en klar vision om at forbedre og professionalisere bestyrelsesarbejdet, når man benytter BetterBoard bestyrelsesportalen.

Image module

”En af hjørnestenene i BetterBoards forretning er at bidrage til det værdiskabende og professionelle bestyrelsesarbejde. Det gør vi i dag på flere områder, bl.a. ved at skabe en god og effektiv struktur for bestyrelsesarbejdet, hvor compliance ifht. GDPR og persondataforordningen, samtidig overholdes via bestyrelsesportalen. Et af de vigtigste parametre for at have en værdiskabende bestyrelse, er naturligvis et velfungerende bestyrelsesteam med den rette sammensætning. Med en professionel bestyrelsesevaluering kan bl.a. styrker og svagheder belyses og potentielle indsatsområder kan identificeres. Dette giver mulighed for at optimere og ikke mindst udnytte bestyrelsens kompetencer, og i sidste ende, få maksimalt udbytte af bestyrelsens sammensætning og arbejde. Ønsker bestyrelsen hjælp til at sikre den vedvarende fokus på virksomhedens strategiske mål og mission, kan en bestyrelsesevaluering bestemt også give stor værdi her”.

Stefan forsætter, ”vi er enormt glade for dette samarbejde med Boardmeter da vores værdier, visioner og mål harmonerer rigtig fint. Det giver samtidig en unik mulighed for BetterBoards Premium Plan kunder, hvor de får mulighed for at gennemføre en professionel bestyrelsesevaluering.”

Stefan Schelde Hansen
Founder, BetterBoard

Hvem er Boardmeter

Boardmeter er den førende udbyder af digitalt værktøj til evaluering af bestyrelser. Boardmeter har specialiserer sig i evaluering af bestyrelser for mindre og mellemstore danske virksomheder, offentlige organisationer og fonde.

Boardmeter tilbyder et simpelt og effektivt værktøj til bestyrelsesevaluering, som er udviklet af landets førende eksperter og erfarne bestyrelsesmedlemmer. Deres mission er at udvikle bestyrelser ved at give dem adgang til best-practice bestyrelsesevalueringer i topklasse og dertil en vision om samtidigt at sikre et højt niveau i bestyrelsesarbejdet.

Læs mere om Boardmeter her.

Dette strategiske samarbejde mellem BetterBoard og Boardmeter har potentiale til at løfte niveauet for professionelt bestyrelsesarbejde, i de danske bestyrelser og understreger betydningen af, at have de rette ressourcer til rådighed for at opnå succes i bestyrelsesrummet.

Vil du vide mere – så læs mere om hvad en bestyrelsesevaluering og en bestyrelsesportal kan gøre for jeres bestyrelsesarbejde.

Image module

”Vi ser en tydelig tendens til at et stigende antal har en mere professionel tilgang til det at være en del af en bestyrelse. Fokus ikke længere kun er på de personlige kompetencer, men også på at skabe professionelle og effektive arbejdsprocesser samt den løbende evaluering. Dette samarbejde har netop fokus på at give bestyrelserne let adgang til både effektive arbejdsprocesser og bestyrelsesevaluering, som alle professionelle bestyrelser med fordel bør anvende.”

Mads Ravn
Partner, Boardmeter