Bedre planlægning med BetterBoards årshjul

Det nye interaktive årshjul på BetterBoard Bestyrelsesportalen

Planlæg det kommende år med BetterBoard portalens årshjul

På BetterBoard platformen er det nu muligt at skabe et overblik over årets forskellige aktiviteter ved hjælp af det nye interaktive årshjul.

Det interaktive årshjul anvendes som planlægningsværktøj, der bidrager til et bedre workflow og skaber et struktureret og en harmonisk tilgang til opgaverne. Smart og struktureret planlægning af årets forløb kan optimere effektiviteten i bestyrelsens arbejde, og dermed skabe mere tid til det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Med en langsigtet planlægning er det således muligt for både bestyrelsesmedlemmer og andre afhængige aktører at få et overskueligt overblik over, hvad der skal drøftes hvornår. Det giver samtidig mulighed for, at være på forkant med de aktiviteter, som forekommer i løbet af et år, samt prioritere bestyrelsens fokus og tid.

Professionelt bestyrelsesmedlem og underviser Karina Boldsen fra Aros Board udtaler i ”De 7 trin – En manual til bestyrelsesarbejde i praksis”, at det anbefales at bestyrelsen arbejder med et årshjul, hvor der til hvert bestyrelsesmøde gennemgås faste punkter. Med fastlæggelse af konkrete temaer på de planlagte bestyrelsesmøder, øges chancen for gode strategiske drøftelser, hvor bestyrelsesmedlemmerne lang tid forinden har haft mulighed for at ”tænke” over de respektive temaer/udfordringer

Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

De seneste år har der været øget fokus på mere værdiskabende bestyrelsesarbejde i form af at bestyrelsen nu i højere grad skal være sparringspartner og udfordrer modsat tidligere, hvor bestyrelsen overvejende var et ”kontrolorgan”. Bestyrelsen skal tage del i at sikre værdiskabelsen i selskabet, både på kort og lang sigt. Derudover er bestyrelsen medansvarlig for selskabets strategi og opfølgning herpå, hvilket et årshjul kan være det digitale redskab til at sikre det sker.

Jf. selskabsloven og årsregnskabsloven er der specifikke aspekter, som skal sikres af bestyrelsen. F.eks. om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt (SEL §115), vurdering af om direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer (SEL § 115), politik for samfundsansvar (ÅRL §99a), og vurdering af om der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller (SEL § 115) mm.

Komitéen for god selskabsledelse påpeger i den sammenhæng, hvilken fordel det kan være for bestyrelsen at organisere bestyrelsens arbejde i et årshjul, så bestyrelsen årligt kommer igennem alle de nødvendige punkter. Bestyrelsen sikrer således ved hjælp af årshjulet at have overblik over både strategiske tiltag, rutinepræget opgaver og lovgivningsmæssige krav mm.

BetterBoard Bestyrelsesportalens nye og interaktive årshjul

Det kan være en fordel at organisere arbejdet i bestyrelsen i et årshjul, så bestyrelsen årligt kommer igennem relevante opgaver.
Læs mere om bestyrelsens ansvar og opgaver her.

Værktøjet egner sig godt til både at indeholde faste aktiviteter, som forekommer hvert år, men også andre opgaver, som opstår hen ad vejen. Det interaktive årshjul giver mulighed for at tilrettelægge året både måned for måned og/eller pr. kvartal. Overblikket skaber større gennemsigtighed over bestyrelsens gøremål, så det bliver lettere at tilpasse mødernes dagsorden til det aftalte årshjul. Overstående faktorer kan være med til at skabe det strategiske arbejde i bestyrelsen, som danner grundlag for de værdiskabende resultater.

Bestyrelsesplatformens værditilbud

En bestyrelsesportal har helt grundlæggende til formål at strukturere og effektivisere bestyrelsens arbejde på et højt og sikkert fortrolighedsniveau samt sikre at bestyrelsen er GDPR compliant og kan overholde reglerne i den nye ”Kontrolpakke”.

Derfor skal en bestyrelsesportal naturligvis indeholde alle væsentlige funktioner, som bestyrelsen har behov for, samtidig med at den skal være enkel og intuitiv at anvende for alle bestyrelsesmedlemmer, for at den giver det fulde udbytte.

Har du lyst til at opleve hvad BetterBoard portalen kan tilføje af værdi til din bestyrelse er du velkommen til at bestille en gratis prøveportal og/eller bestille en uforpligtende 30 minutters personlig online demo.