Webinar i samarbejde med PwC og DigitalLead

Webinar: Effektiviser din IT-virksomhed gennem samarbejdet med bestyrelsen

Webinar: Effektiviser din it-virksomhed gennem samarbejdet med bestyrelsen

I Samarbejde med PwC og DigitalLead var BetterBoard også repræsenteret ved webinaret den 18. marts, hvor der blev lagt fokus på vigtigheden af at etablere en bestyrelse og hvordan den kan digitaliseres.

Webinaret handlede om at klæde personer inden for IT- og softwarevirksomheder godt på og oplyse dem om, hvad der skal til for at få etableret en bestyrelse og hvilke muligheder og udfordringer, der kan være ved at gøre dette. Dertil har der været inspirationsrige historier fra de 3 værter, som hver især har stor erfaring inden for digitalisering, bestyrelsesarbejde og god selskabsledelse.

Fra BetterBoard’s side blev der blandt andet fokuseret på en god dokumenthåndtering og den ”Nye kontrolpakke”, som blandt andet omhandler håndteringen af selskabs- og virksomhedsdokumenter. I forlængelse til det, blev der også snakket om den værdi en bestyrelses software bidrager med i forhold til struktur, effektivisering, IT-sikkerhed samt overholdelse af de gældende regler i forhold til persondataforordningen og den nye kontrolpakke. Kort sagt: “Orden i eget penalhus”.

Herunder kan du få et overblik over nogle af de emner, som indlægsholderne berørte under webinaret:

Michael Christiansen fra DigitalLead har afholdt webinar i samarbejde med BetterBoard
Michael Christiansen
CFO & Partner hos PriceShape
Erfaringer, tips og tricks samt anbefalinger:
· Hvilke overvejelser skal man gøre sig inden etablering af sin første bestyrelse?
· Hvordan får man det mest optimale ud af samarbejdet med sin bestyrelse?
· Hvilke opgaver er væsentlige at bestyrelsen er involveret i?
· Hvilke kompetencer hos bestyrelsen er væsentlige at gå efter indenfor IT branchen?
· Hvor på virksomhedens rejse er sparringen fra bestyrelsen især vigtig?
· Anbefalinger og erfaringer
Henrik Rasmussen fra pwc har afholdt webinar i samarbejde med BetterBoard
Henrik Berring Rasmussen
Partner hos PwC
Indblik i IT-branchens tendenser og vigtigheden i et godt samarbejde mellem direktion og bestyrelse:
· Lidt omkring IT branchen og hvad der sker pt og hvad der trender
· Når PwC arbejder med nye IT virksomheder hvad omhandler vores rådgivning så typisk?
· Hvor ligger bestyrelsens ansvar?
· Hvordan ser PwC professionaliseringen ifht. IT virksomheder med en bestyrelse?
· Hvornår anbefaler PwC at en IT virksomhed får en professionel bestyrelse?
Stefan Schelde Hansen CEO og Founder af BetterBoard Bestyrelsesportalen
Stefan Schelde Hansen
CEO & Founder hos BetterBoard
Digitalisering og effektivitet i bestyrelsesarbejdet:
· Hvad er bestyrelses softwaren BetterBoard?
· Hvorfor giver det mening at digitalisere bestyrelsesarbejdet?
· Hvilke tendenser ser BetterBoard i bestyrelsesarbejdet?
· Hvor er udviklingen på vej hen ifht. digitalisering af bestyrelsesarbejdet?
· BetterBoard's egen erfaring med samarbejdet med en bestyrelse som SaaS virksomhed?

Tak til PwC for invitationen som indlægsholder på webinaret: “Effektiviser din IT-virksomhed gennem samarbejdet med bestyrelsen” som blev afholdt i samarbejde med DigitalLead d. 18.03.21.

Tusind tak til med-indlægsholderne Michael Christiansen fra PriceShape og Henrik Berring Rasmussen fra PwC.

Vi håber deltagerne fik brugbar viden og ikke mindst ny inspiration til at etablere en bestyrelse.

Mvh.
BetterBoard Teamet