Bestyrelse med auto-pilot

Bestyrelsen på autopilot

Nye fordele for BetterBoards brugere

Hos BetterBoard bestræber vi os efter at gøre bestyrelsesarbejdet mere professionelt og effektivt. Dette hjælper vi til dels med via vores digitale bestyrelsesportal. Derudover, er vi heldige at have mange gode og vigtige samarbejdspartnere, som alle står klar til at hjælpe vores brugere med at forbedre deres bestyrelsesarbejde på den ene eller den anden måde.

Herunder kan du fra vores nye samarbejdspartner, BoardBoost, læse deres artikel om typiske problemstillinger med bestyrelser på autopilot. Tør du trykke på stop-knappen?

Bestyrelse med auto-pilot?

En bestyrelse kan være altafgørende for en virksomheds konkurrenceevne og fremtid. En god bestyrelse hjælper f.eks. ledelsen med at perspektivere, prioritere og udfordre ledelsen på vejen frem ved at stille skarpt på muligheder og risici. Men alle bestyrelser leder desværre ikke til værdi for virksomheden. Det kræver, at bestyrelsen arbejder effektivt, når den er samlet, benytter tiden optimalt og fokuserer på det rigtige. Mange bestyrelser kører desværre på auto-pilot, og det er synd for både ejer/direktør, bestyrelsesmedlemmerne og virksomheden som sådan.

Kører din bestyrelser på auto-pilot?

Baseret på egen bestyrelseserfaring og på arbejdet med evaluering af bestyrelser, er det desværre min oplevelse, at mange bestyrelser arbejder med ”auto-pilot” slået til – i særlig grad i små og mellemstore virksomheder. Ledelsen gennemgår masser af slides med status og historik, og der er ikke meget tid til at drøfte fremtidige muligheder og risici. Enkelte bestyrelses­medlemmer taler meget, og andre bliver ikke hørt. Diskussioner løber ud ad tangenter, og beslutninger er uklare for ledelsen efter møderne. Kort sagt skaber bestyrelsesarbejdet desværre begrænset værdi i mange virksomheder.

Hvad er ejernes mission for virksomheden?

Hvis bestyrelsen skal arbejde værdiskabende, starter det med, at alle bordet rundt har en fælles forståelse af ejernes mission for virksomheden. Skal virksomheden vokse og investere i udvikling og nye markeder, eller skal udbyttet maksimeres? Skal virksomheden på et tidspunkt sættes til salg? Det er helt centralt for bestyrelsens arbejde, diskussioner og beslutninger, at der er delt forståelse for dette.

Løbende skal bestyrelsen sætte fokus på muligheder, risici, marked og konkurrenter. Den skal sætte mål for og udfordre ledelsen. Den skal diskutere scenarier for fremtiden, og gennemgå alternativer samt træffe beslutninger, der gør ledelsen handlekraftig.

Kører din virksomhed godt?

Tillykke med det men hvad med i morgen? Lurer risici i kulissen, som er overset? Hvordan ser det ud med nøglepersoner i organisationen, og hvad sker der, hvis vi mister dem? Hvordan er arbejdsmiljøet? Er der muligheder i markedet, som kunne gøre virksomheden endnu stærkere i fremtiden? Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden. Den må sikre fokus på at træffe effektive strategiske beslutninger for virksomhedens vej frem. Det kan være digitalisering, innovation og nye kundesegmenter eller ekstraordinære udfordringer og kriseberedskab.

Derfor er det spild at bruge det meste af tiden på historik og status for virksomheden på bestyrelsesmøder. Det er naturligvis vigtigt, at bestyrelsen løbende kender status og fører kontrol, men ofte kan en stor del af status fremsendes som indlæsning forud for møderne.

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden. Den må sikre fokus på at træffe effektive strategiske beslutninger for virksomhedens vej frem. Det kan være digitalisering, innovation og nye kundesegmenter eller ekstraordinære udfordringer og kriseberedskab.

Et hyggeligt ansvar?

Jeg har indimellem hørt ejerledere sige, at det først og fremmeste skal være hyggelige folk, der sidder rundt om bordet i bestyrelsen. Derfor er det ofte personlige venner og det nære netværk, som man kan spise en god middag med efter møderne, der inviteres ind i bestyrelsen. Nogle bestyrelsesmedlemmer får honorar for arbejdet og ansvaret i bestyrelsen, men i mange ejerledede virksomheder er bestyrelsesarbejdet en ulønnet vennetjeneste. Og mange bestyrelsesmedlemmer er slet ikke klar over deres ansvar i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer har et medansvar for virksomhedens økonomi og ageren. Det ansvar kan også blive økonomisk, hvis bestyrelsen har været ansvarlig for et tab – enten på grund af deres beslutninger, eller fordi de ikke traf de nødvendige  beslutninger i tide. Det ansvar kan i værste fald kan sætte den personlige formue på spil.

Medlemmer af bestyrelser og direktioner har ifølge loven en række forpligtelser, hvilket gentagne gange er blevet fastslået af domstolene. Hvis medlemmerne ikke lever op til deres forpligtelser, kan det føre til store tab for f.eks. for kunderne, kreditorerne eller aktionærerne.

Erstatningsansvaret for bestyrelsesmedlemmer er personligt, og medlemmerne hæfter derfor med hele deres private formue. Der er flere eksempler på, at bestyrelsesmedlemmer er blevet idømt store erstatningskrav. Det bør derfor frarådes at gå ind i bestyrelsesarbejde, hvis man ikke har tænkt sig at bruge den fornødne tid eller sætte sig ordentligt ind i virksomhedens økonomi og risici.

BoardBoost

En del bestyrelser kører på auto-pilot uden selv at vide det! Det er synd for virksomheden, der går glip af det boost, som en bestyrelse kan være. Heldigvis kan ganske enkle justeringer gøre bestyrelsesarbejdet mere værdiskabende for virksomheden.

Det seneste år har jeg med konceptet ”BoardBoost” og sammen med to dygtige kollegaer gennemført bestyrelsesevalueringer baseret på observation i bestyrelseslokalet. BoardBoost sikrer, at bestyrelsen har det rette fokus, så den vender muligheder for fremtiden og minimerer virksomhedens risici.

BoardBoost evaluerer ikke de enkelte bestyrelsesmedlemmer, men fokuserer i stedet for på bestyrelsens arbejdsform. Det er som at holde et spejl op foran bestyrelsen, som ser sig selv gennem andre øjne. BoardBoost bruger en ”linse” med 4 hovedområder: struktur, dynamik, diskussioner og beslutninger.

BoardBoost er et tilbud om effektivisering af bestyrelsens arbejdsform, som kan være nøglen til mere værdiskabende bestyrelsesarbejde. Sagt kort: BoardBoost giver kvalitet i bestyrelsesarbejdet.

Lotte Marschall fra BoardBoost

Af Lotte Marschall – Co-Founder af ”BoardBoost”, som effektiviserer bestyrelser baseret på observation af bestyrelsens arbejde. Lotte har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og er bestyrelsesformand i Swiipe Payments og GAME.ngo samt medlem af bestyrelsen i CO/Plus, Fundamental Invest og Finstart Nordic i Norge. Lotte er bestyrelsesuddannet fra INSEAD i Paris.

København den 23. august 2020.