Kundecase

Michael Staal | Bestyrelsesformand Wineandbarrels

”Det er så nemt at bruge – at man kaster sig lige ud i det”

Når man arbejder i en bestyrelse, er man en del af holdet. Derfor er det altafgørende, at have styr på ens værktøjer. Når man arbejder med mennesker, hvor effektivisering af tid og sikkerhed er en nødvendighed for at lykkes. Det har Michael Staal erfarede efter sine mange år som direktør og bestyrelsesformand i flere selskaber.

Michael Staal har en lang karriere på direktionsgangen i flere større virksomheder, hvor han altid har arbejdet tæt sammen med bestyrelsen, hvor han til tider har følt en manglende forberedelse og at bestyrelsen oftest var for langt væk fra forretningen. Derfor lå det heller ikke i kortene at Michael Staal, skulle arbejde professionelt i bestyrelser – indtil for 5 år siden, hvor han fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til. Han sagde ja – fordi han vidste at han kunne bruge sin viden og erfaring, til at være et arbejdende bestyrelsesmedlem. Det blev hurtigt til flere bestyrelsesposter og også en del formandsposter.

Michael Staal blev derudover også hurtigt en del og senere partner af Boardpartner, som er et netværk af erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Michael opdagede hurtigt, at hvis man går rigtig til værks med bestyrelsesarbejdet, så kommer man i relevant omfang tættere på forretningen og har derfor mulighed for at gøre en stor forskel for virksomheden. Han er ikke i tvivl om, at struktur og planlægning er en vigtig del af dagligdagen og specielt som bestyrelsesformand hvis opgave bl.a. er at ”orkestrere” bestyrelsen på bedst mulig vis og det er her BetterBoard Bestyrelsesportalen har været et stærkt værktøj i flere af hans bestyrelser.

Kundecase-bestyrelse

Bestyrelsesarbejde er et arbejde

Som Michael selv udtaler: ”Nu laver vi et stykke arbejde – vi er med på holdet, og nu gør vi en indsats for virksomheden. Netop som bestyrelsesmedlem har man et kæmpe ansvar over for virksomheden, derfor er det altafgørende, at vi tager vores arbejde seriøst og bruger de rigtige redskaber, som både gør det nemmere, mere sikkert og effektiviserende for vores bestyrelsesarbejdet.” Siger Michael og forsætter, ”Jeg tager bestyrelsesarbejdet seriøst, som et stykke arbejde, der skal udføres”.

Michael Staal pointere også, at gør man sit arbejde godt som bestyrelsesformand, så kan man sammen med bestyrelsen og ledelsen øge værdien for virksomheden både i forhold til handelsværdien eller evt. ejerskifte. Ikke fordi formålet behøver at være et salg eller ejerskifte, men på et eller andet tidspunkt skal en virksomhed skifte hænder. Her er det utrolig vigtigt, at man har den korrekte dokumentation i form af registrering af mødeafholdelse, tidligere referater og dokumentation på virksomhedens modenhed og værdi til et fremtidigt ejerskifte.

I nogle af de bestyrelser Michael har været med i, er det ”desværre” gået så godt, at virksomhederne blev så attraktive, at de pludselig blev solgt. Her mener Michael at BetterBoard Bestyrelsesportalen været et vigtigt redskab. ”Det er nemt at kunne downloade hele portalen, mødebogen eller andre informationer, den nye ejer eller bestyrelse måtte ønske”, udtaler Michael Staal.

Hvorfor valgte I at benytte en bestyrelsesportal?

Michael var slet ikke i tvivl om, at han skulle bruge et professionelt bestyrelsesværktøj til sit bestyrelsesarbejde, så. han bl.a. kunne understøtte samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen, sikre ”Orden i eget penalhus” og samtidig give bestyrelsesmedlemmerne en nemmere og mere effektiv måde at udføre sit bestyrelsesarbejde på.

”Det er ikke kun et værktøj, der hjælper på samarbejdet i bestyrelsen – men det kan i den grad også fremme samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen – og her er bestyrelsesportalen et  godt værktøj til det formål” udtaler Michael Staal.

Det er ikke kun et værktøj, der hjælper på samarbejdet i bestyrelsen – men det kan i den grad også fremme samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen – og her er bestyrelsesportalen et  godt værktøj til det formål. Udtaler Michael Staal, Bestyrelsesformand

Noget af det som Michael Staal værdsætter mest ved brugen af bestyrelsesportalen, er muligheden for at dele informationer og dokumenter mellem ledelsen og bestyrelsen – og samtidig være sikker på, at det er krypteret og sikkert deling samt håndtering af dokumenter, hvor man samtidig har mulighed for at advisere pågældende personer. Det gælder både hvis bestyrelsen har brug for fx månedlige rapportering, informationer eller andet fra virksomheden eller omvendt når direktionen skal indrapportere til næstkommende bestyrelsesmøde, hvor de så kan dele information med bestyrelsen direkte via bestyrelsesportalen.

For Michael betyder det i dagligdagen

Som formand bliver man hjulpet meget til at forbedre det næste bestyrelsesmøde når man anvender en bestyrelsesportal, ved hjælp af agendaskabelon, mødeindkaldelse og efterfølgende en god afvikling med referatfunktionen direkte på bestyrelsesportalen. Dem der kommer til mødet, er også bedre forberedt og man kan som formand bl.a. derved sikre en bedre kvalitet af ens bestyrelsesarbejde.

”Det er så nemt at bruge – at man kaster sig lige ud i det” – udtaler Michael Staal og forsætter ”I en bestyrelse arbejder man med mennesker, hvor tid er en knap og dyrebar ressource. Derfor er det altafgørende, at bestyrelsesværktøjet er nemt at gå til. Derudover må det ikke kræve en masse i forhold til opstart, installering eller tilgang til portalen, og selvom de har fået guides til brug af BetterBoard portalen, så vælger de faktisk ikke at bruge dem, for som de selv siger – det er jo så nemt at bruge”.

Michael er dog også godt klar over, at der helt sikkert er en masse funktioner, som ham og hans bestyrelse aldrig bruger, da der efterhånden er blevet udviklet en del på portalen fra de fik den for 3 år siden og til nu. Derfor er han også glad for den hurtige support, enkelheden og brugervenligheden i portalen samtidige med de guides, der er på portalen, som hjælper ham på vej med de nye funktioner.

Kundecase - Michael Staal

Michael Staal er altid åben for snak om det værdiskabende bestyrelsesarbejde og du er velkommen til at connecte med ham her på LinkedIn.

Michael Staal er også en del af BoardPartner, som med deres undersøgelser og værktøjer hjælper med at optimere bestyrelsesarbejdet i danske ejerledede og familieejede virksomheder.