Videomøder


Afhold videokonferencer på BetterBoard portalen og gør det enkelt og effektivt for dig og din bestyrelse at lave online møder.

Med BetterBoard portalens videomødefunktion kan I afholde videomøder på tværs af fysiske distancer – uanset om I sidder i forskellige byer, regioner eller lande. Derved frigives værdifuld tid for bestyrelsens medlemmer, som naturligvis har en travl kalender i forvejen. Besparelser i forhold til transport er også lig med reducerede transportomkostninger, noget som naturligvis også er et gode i miljømæssig sammenhæng.

Enkelt og effektivt

Videomøder i bestyrelsesarbejdet er særdeles effektivt, og gør det muligt for alle bestyrelsesmedlemmer at tilgå møderne hurtigt og enkelt. Det eneste som kræves, er et enkelt tryk på videomøde-ikonet på sin BetterBoard platform – og så kommer man direkte ind i mødet. Ingen deltagere skal derfor tænke på hverken komplicerede downloads eller installering af plugins.

Videomødefunktionen kan naturligvis også benyttes mellem bestyrelsesmøderne, for eksempel i forbindelse med forberedelse, afvikling og opfølgning af møder. Den kan benyttes af både bestyrelsesformanden, bestyrelsesmedlemmerne eller andre, som er involveret i bestyrelsesarbejdet 24/7, og er dermed en særdeles fleksibel og effektiv måde at mødes på.

Smarte funktioner

Videomødefunktionen inkluderer en række smarte og brugervenlige funktioner, som er tilgængelige for alle mødedeltagere. Med skærmdeling kan I for eksempel dele jeres skærm med de andre bestyrelsesmedlemmer, der også deltager i videomødet.

Der er tre måder hvorpå I kan dele jeres skærm:

Chatfunktionen er endnu en af de smarte funktioner, som kan være særdeles anvendelig, når I afholder bestyrelsesmøder – eller andre møder. I chatfunktionen kan I kommunikere med hinanden samtidig med at videomødet afholdes. Det kan for eksempel være nyttigt i situationer, hvor mange deltager i samme møde, og hvor der er mange dialoger på kryds og tværs.

Chatfunktionen muliggør, at I kan skrive noter til hinanden eller bede om at få ordet. Dermed får I skabt en god mødekultur med høj produktivitet og gensidig respekt.

Fordele og ulemper

I skemaet under ser du en samlet oversigt over nogle af de væsentligste fordele og ulemper med de tre forskellige mødetyper: Videomøder, telefonmøder og almindelige fysiske møder:

Fordele og ulemper ved videomøder | Videomødefunktionen

Bestil gratis materiale eller læs mere om de andre smarte funktioner på portalen

BetterBoard Bestyrelsesportalen indeholder mange smarte funktioner, som er med til at gøre det nemt og enkelt for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmer. Her kan du få et hurtigt overblik over nogle af funktionerne. Har du lyst til at høre mere om vores bestyrelsesportal, og hvad vi kan tilbyde dig og din bestyrelse? – Så bestil gratis materiale lige her og få uddybende information. Har du yderligere spørgsmål angående BetterBoard Bestyrelsesportalen eller dens funktioner, så kan du også kontakte os lige her.