Elektronisk generalforsamling – midlertidig fravigelse af virksomheders pligter

Ny bekendtgørelse

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med Covid-19

Den 8. april 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der blandt andet giver mulighed for at beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk, uanset om dette er vedtaget og optaget i selskabets nuværende vedtægter. Bemyndigelsen er kommet på baggrund af COVID-19, som har medført restriktioner fra den danske regering.

Disse restriktioner dækker blandt andet over et forsamlingsforbud, som har gjort det svært for mange bestyrelser at mødes og afholde møder fysisk.

Med den midlertidige afvigelse fra virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet, kan bestyrelser i Danmark f.eks. vælge at afholde online videomøder. Dette giver blandt andet bestyrelserne mulighed for at afholde generalforsamlinger og få godkendt årsrapporter. For virksomheder der afslutter regnskabsåret i perioden 31. oktober 2019 til 30. april 2020, skal årsrapporten senest være indsendt til Erhvervsstyrelsen inden for 8 måneder.

Bekendtgørelsen står til at ophøre den 1. januar 2021 og er som tidligere nævnt, udformet blandt andet med henblik på at sikre virksomhederne får indsendt deres årsrapporter til Erhvervsstyrelsen i tide.

Der findes heldigvis mange online løsninger, som gør det muligt for hele bestyrelsen at afholde møder, uden at deltage fysisk til mødet. Her kan videomøde programmer såsom Microsoft Teams, Zoom og Google Meet blandt andet nævnes.

Hos BetterBoard tilbyder vi også en videomødefunktion, som gør det muligt for bestyrelsen at tilgå videomøder via et enkelt klik fra portalen.

Ønsker du at læse mere om bekendtgørelsen?

Du kan læse hele bekendtgørelsen på hjemmesiden - retsinformation.dk - eller du kan klikke på knappen herunder, og blive ført direkte til den omtalte bekendtgørelse.
Læs hele bekendtgørelsen