Hvad skaber værdi i bestyrelsen

Hvad skaber værdi i bestyrelsen?

Business Kolding og Haderslev Erhvervsråd havde invitereret PlusPart og BetterBoard til at holde indlæg omkring ”Den værdiskabende bestyrelse”

Mødet foregik d. 12.09.2019 om morgenen hos Business Kolding og om eftermiddagen hos Haderslev Erhversråd.  

I samarbejde med PlusPart ApS var BetterBoard Bestyrelsesportalen også repræsenteret ved inspirationsseminaret i Ålborg mandag den 18/03/2019, hvor der blev lagt vægt på effektivisering af bestyrelsesarbejdet.

Torben Simonsen og Tina Fredensborg fra PlusPart med til at inspirere de mange deltagere i, hvordan man som bestyrelsesmedlem kan skabe (mere) værdi for virksomheden igennem bestyrelsesarbejdet.  

Hovedemner fra PlusPart var:  

 • Lede bestyrelsesarbejdet til stærkere resultater 
 • Få løftet bestyrelsesarbejdet til højere strategisk og taktisk niveau 
 • Giv ledelsen de bedste forudsætninger for at lede virksomheden 
 • Få energi ind i bestyrelsesarbejdet 
Torben Simonsen snakker om PlusPart og BetterBoard
PlusPart og BetterBoard

Tina Fredensborg udtaler at der er nogle essentielle ”grundsten” som skal være på plads for at skabe det helt rigtige grundlag for at få en værdiskabende bestyrelse.

 • Der skal være det rette match mellem virksomhedens mål/vision og de kompetencer bestyrelsen skal have.
 • Fokus i bestyrelsesrummet skal primært være på at kigge ud af forruden frem for at kigge i bagspejlet, så ejer og ledelsen får energi til at eksekvere beslutninger.
 • Bestyrelsen skal ikke have højere ambitioner end det ejere og ledere evner at indfri.
 • Løbende dialog. Bestyrelsesarbejdet foregår alle årets dage og ikke kun på de ca. 4 årlige møder.
 • Bestyrelsesformanden har en særlig opgave i at lede bestyrelsesarbejdet, så ovenstående realiseres.

Stefan Schelde Hansen fra BetterBoard gav et indblik i vigtigheden for bestyrelsen at have orden i eget penalhus.

4 vigtige punkter blev italesat:

 • Struktur
 • Effektivitet
 • Sikkerhed
 • GDPR compliant
Værdiskabende snak fra BetterBoard
Skab værdi med BetterBoard

Det blev afsluttet med følgende opfordring bestyrelsen”:

 • Få bestyrelsens workflow og dokumenthåndtering på dagsorden.
 • Præsentere hvordan I gør i dag, fx med fordele og ulemper.
 • Vurder risici og hvordan workflowet kan optimeres
 • Tag beslutning om hvad der skal gøres (hvis der skal gøres noget).

Der blev også lejlighed til et hurtigt kig på Bestyrelsesportalen BetterBoard, hvor deltagerne fik indblik i hvordan forberedelse, afholdelse og opfølgning af bestyrelsesmøder kan effektiviseres. Nogle af de mest synlige fordele som gav ”instant” effekt var funktionen e-signatur og direkte adgang til online video møde fra portalen.

Vi hos BetterBoard vil gerne sige mange tak til alle som deltog i både Kolding og Haderslev samt et stort tak til PlusPart. Vi glæder os allerede til næste gang og ser frem til at være del af professionaliseringen i bestyrelsen.