Bestyrelsens rolle i et generations- og ejerskifte

Bestyrelsens rolle i et generations- og ejerskifte | BetterBoard Bestyrelsesportal

Stefan Schelde Hansen er blevet interviewet i indstikket “Analyse” i Jyllands-Posten d. 29. august med fokus på “Generations- & Ejerskifte.” – Læs her hvad “Analyse” har skrevet.


Det kan være udfordrende at holde styr på alle dokumenter og være maksimalt forberedt, når man sidder i en bestyrelse i SMV-segmentet. BetterBoard Bestyrelsesportalen hjælper bestyrelsens medlemmer godt på vej.

BetterBoard er en online bestyrelsesportal, hvor man kan strukturere og effektivisere bestyrelsens workflow og arbejde før, under og efter møderne. Virksomheden er grundlagt af Stefan Schelde Hansen og henvender sig primært til SMV-segmentet. BetterBoard er bragt til verden for at skabe struktur og lette arbejdet for de mange bestyrelser, der sidder rundt omkring i landet og kun mødes nogle få gange om året.

“Bestyrelsesportalen gør det blandt andet muligt for bestyrelser at oprette møder og lægge dokumenter ind, som alle kan forberede sig på. Den dynamiske forberedelsesscore viser i realtid hvor forberedt bestyrelsen er til et specifikt møde. BetterBoards primære opgave er at hjælpe bestyrelsen til et mere struktureret og effektivt bestyrelsesarbejde på en enkel og intuitiv måde, så alle får et større udbytte og mere tid til det værdiskabende bestyrelsesarbejde – hvilket også inkluderer at overholde de skærpede GDPR-regler lyder det fra Stefan Schelde Hansen.”

En bestyrelse er virksomhedens øverste organ. Det må derfor forventes, at bestyrelsen har orden i eget penalhus. BetterBoards Bestyrelsesportal giver bestyrelsen det bedste udgangspunkt for netop dette. Bestyrelsesportalen indeholder samtidig smarte funktioner som e-signatur, automatisk pdf-generering, intuitive annoterings- og kommentarmuligheder, intelligent mødearkiv, direkte videomødeadgang og en række andre funktioner, som er med til at effektivere workflowet og skaber mere effektive møder for bestyrelsen.

Sikkerhed er naturligvis et særdeles vigtigt område for BetterBoard, og derfor er krypteret data, digitale certifikater og 2-faktor login nogle af de elementer, som er med til at sikre, at bestyrelsen ikke skal bruge tid og ressourcer på at bekymre sig om datasikkerheden.

Bestyrelse, advisory board eller slet ingen ting?

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt en bestyrelse vil gavne og være i stand til at skabe værdier for en virksomhed, er Stefan Schelde Hansen slet ikke i tvivl:

“Jeg anbefaler på det kraftigste virksomheder at etablere en bestyrelse eller som minimum et advisory board. Flere undersøgelser peger på, at virksomheder med en bestyrelse klarer sig markant bedre end virksomheder uden. Bestyrelsens eller advisory boards’ vigtigste rolle er i mine øjne, at udfordre og samtidig være sparingspartner for ledelsen. Derfor er det også vigtigt, at man som ejerleder spørger sig selv, om man er klar til at blive udfordret og trykket på maven. Hvis man ikke er det, så er man ikke klar til at ”anskaffe” sig en professionel bestyrelse, siger Stefan Schelde Hansen.”

Jeg anbefaler på det kraftigste virksomheder at etablere en bestyrelse eller som minimum et advisory board.

Bestyrelsens rolle i et generations- og ejerskifte

I forbindelse med et generations- og/eller ejerskifte, har bestyrelsen en vigtig rolle. Det er nemlig oftest bestyrelsen, der skal finde frem til, hvordan virksomheden bliver solgt, og hvordan man forbereder sig bedst muligt på salget. Desuden er bestyrelsen en stor hjælp i arbejdet med at finde frem til, hvem der skal sælges til, når der ikke er tale om generationsskifte.

“Det kan være, der er en køber, men det kan også være, de skal ud og finde én. Her har bestyrelsen en vigtig funktion, for de har ofte et bredt netværk. Der findes naturligvis mange virksomhedsbørser, men en aktiv og professionel bestyrelsen kan i mange tilfælde finde den rette køber. Når en køber er fundet, er det vigtigt, at man har nogle kompetencer i bestyrelsen, specielt i ejerledede virksomheder, der kan være med til at sikre, at ejerens emotionelle ”aspekter” ikke overskygger den objektive vurdering af, hvad der vil være bedst for virksomheden og naturligvis ejeren selv, afslutter Stefan Schelde Hansen.”


“Analyse økonomi #1” – Publiceret i august 2019 – indstik i Jyllands-Posten. Se indstikket i Jyllands-Posten