Interview med Logitrans


Hvorfor vælge en professionel bestyrelse i en ejerledet virksomhed?


Gitte Kirkegaard og Dorte Pedersen er søstre, og de driver sammen virksomheden Logitrans, som de har overtaget efter deres far. De har valgt at have en bestyrelse i den ejerledede virksomhed, og vi har hos BetterBoard fået lov at komme med bag kulissen. For hvad giver en professionel bestyrelse af værdi og udfordringer til en ejerleder?

Værdifuld sparring og viden udefra

Hos Logitrans har de to søstre stor glæde og nytte af den professionelle bestyrelse. De bruger den primært til at få sparring på aktuelle problemstillinger og til at få fagligt input udefra.

Hvordan tingene bliver gjort andre steder kan være værdifuld viden hos enhver ejerleder, og der er masser af alsidige input og faglige indspark at hente hos de forskellige bestyrelsesmedlemmer.

 • Faglig sparringspartner
 • Ny viden
 • Udvikling af virksomheden

Forventninger til bestyrelsen

Gitte Kirkegaard fremhæver, at bestyrelsen i Logitrans gerne skal være et forum, hvor der er plads til at sige sin mening. Ingen eller noget er fredet – så ryger hele ideen med at have en bestyrelse som sparringspartner.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal have de rette faglige kompetencer, der er brug for i virksomheden, og de skal være ærlige og konstruktive i forhold til deres bestyrelsesarbejde. De skal også gerne stå til rådighed mellem bestyrelsesmøderne ved behov.

 • Ærlig sparringspartner
 • Alt er til debat
 • Faglige kompetencer
 • Til rådighed

Bestyrelsesarbejde som sparringsforum

De to søstre og ejerledere i Logitrans har vendt tingene lidt på hovedet i bestyrelsen. Frem for at interessere sig for hvad, der tidligere er foregået i virksomheden, ser de fremad. De vil nemlig gerne have det bedste med sig fra bestyrelsen – og har set værdien i at anskue den professionelle bestyrelse som et sparringsforum.

Derfor har de altid en aktuel case på dagsordenen. En case, der vedrører en aktuel problemstilling eller udfordring, som ejerlederne står over for. Det tilfører virksomheden en enorm værdi og hjælper lederne med at anskue nye vinkler.

 • Professionelt sparringsforum
 • Aktuel case på dagsordenen
 • Værdifulde og faglige input
 • Nye vinkler og løsninger

Den professionelle bestyrelse tilfører stor værdi

Gitte Kirkegaard fortæller til BetterBoard, at det i høj grad har levet op til hendes forventninger at have dannet en bestyrelse. Den værdibaserede tilgang med aktuelle cases har givet hende enormt meget som ejerleder.

Det virker også professionelt udadtil at kunne fortælle, at en beslutning har været oppe at vende på bestyrelsen. Det giver en stærk argumentation og et professionelt billede af virksomheden.

 • Værdifuld sparring til ejerleder
 • Virksomheden fremstår professionel
 • Stærk argumentation

Faglig udfordring til ejerledere

En bestyrelse fungerer som sparringspartner på flere måder. Medlemmerne kommer med deres syn på sagen og med ny viden, men også ejerlederne bliver udfordret. De får ikke lov at hvile på laurbærene med en professionel bestyrelse i ryggen, som stiller alle de gode spørgsmål.

Det forpligter at have en bestyrelse – og det styrker virksomheden.

 • Forpligtelse over for bestyrelsen
 • Ejerledere bliver udfordret fagligt
 • Udvikling af virksomheden og lederne

 

Digitaliser bestyrelsen idag med en BetterBoard Bestyrelsesportal

Bestil gratis materiale lige her og få gode råd til hvordan jeres bestyrelse kan blive mere struktureret og effektive. Her får I både gode råd samt værktøjer, der kan hjælpe bestyrelsen med at få et lille pusterum i den travle hverdag og forbedre det strukturelle workflow under møderne såvel som under bestyrelsesarbejdet i helhed. Bestil en online demo af bestyrelsesportalen lige her, hvis I ønsker det fulde overblik. Her vil I få stiftet bekendtskab med de mange smarte funktioner, som portalen tilbyder. Derudover vil I også have mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Dette er et online møde, hvor én af vores ansatte vil give dig/jer en personlig guided tur rundt på portalen, og mødet varer ca. 30 minutter.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på enten mail eller telefon lige her.